Hvad er værdien af dine tilbud?

Nyt modul beregner værdien af tilbud som er afgivet.


Odoo House har udviklet et modul, der giver overblik over afgivne tilbud. Du vægter dine tilbud med en procentsats, hvorefter det bliver muligt at se værdien og den forventede værdi af alle tilbud. Sammen med virksomhedens budget hjælper det nye modul med at styre virksomheden i den rigtige retning. Det er let at sætte vægtning på tilbuddene, da man blot skal vælge mellem 25%, 50%, 75% eller 100%. Rapporten udskrives til pdf og kan mailes eller printes.