Klar til den nye regnskabslov med Odoo

Den nye bogføringslov kan give nogle udfordringer for din virksomhed, da den stiller flere krav til procedurer og processer. Men på den anden side kan den også give dig en række gevinster. Bl.a. bliver det lettere at automatisere bogføringen og dermed spare tid på manuelle opgaver, og desuden bliver det nemmere at holde overblik over din virksomheds aktiviteter.

Med Odoo er du allerede klar til omstillingen.

Disse kriterier skal dit regnskabsprogram som minimum opfylde:

  • Digital opbevaring af bilag og andet regnskabsmateriale i mindst 5 år. 

  • Skal opfylde anerkendte standarder for it-sikkerhed, herunder for bruger- og adgangsstyring, samt sikre automatisk sikkerhedskopiering af registreringer og bilag  

  • Tilgængelighed af en offentlig standardkontoplan. Understøttelse af afsendelse og modtagelse af e-fakturaer  

  • Standarder for deling af bogføringsdata (portabilitet)  

Send eller scan et billede, PDF, kvittering, etc. via mobil, web eller mail med vores PaperFlow modul. Den indbyggede AI-motor indsamler alle relevante oplysninger fra dokumentet, konverterer dem og generer f.eks. en leverandørfaktura i Odoo.
Scanningen/billedet gemmes sammen med den elektroniske faktura og kan altid findes frem igen.

Den nye bogføringslov og vigtige deadlines:

I den første del af den nye bogføringslov vil der fortsat blive stillet krav til, at din virksomhed skal opbevare al regnskabsmateriale i fem år, og at det er sikkerhedskopieret. Definitionen af regnskabsmateriale er blevet udvidet og dækker nu bl.a. over:

  • Regnskabsbilag

  • Oplysninger i noter og ledelsesberetning mv.

  • Beskrivelser af virksomhedens bogføringsprocedurer

Den nye definition af regnskabsmateriale gælder allerede fra 1. juli 2022.

Herudover skal du fra 2024 gøre klar til at begynde at føre dit regnskab digitalt, hvilket blandt andet betyder, at det manuelle regnskab i Excel formentlig ikke vil leve op til kravene.

Digitalt regnskab dækker bl.a. over: 

  • Digital bogføring af transaktioner  

  • Digital opbevaring af registreringer og bilag  

  • Digitale regnskabsprogrammer skal understøtte e-fakturering  

Odoo opfylder allerede disse kriterier.

Anvendelse af et registreret og godkendt, digitalt bogføringssystem:
Erhvervsstyrelsen åbner for anmeldelse og registrering i løbet af 2023.

https://erhvervsstyrelsen.dk/ny-bogfoeringslov


Odoo 16 Preview