Implementering af Odoo

Virksomheder har altid forsøgt at få mest muligt ud af deres forretning, og trykke på de knapper, der vil give en større produktionsmængde og/eller kvalitets forøgelse. Den teknologiske udvikling har sat yderligere skub i udviklingen og sat fokus på effektivisering og medfødt begrebet "smart-working":

“Model of work that uses technology and the development of existing technologies to improve both performance and the satisfaction that is obtained from the job”

Det er altså ikke det samme som effektivt samarbejde eller forøgelse af antal medarbejdere. Det er derimod en måde at få endnu mere ud af dine nuværende ansatte uden at skulle ansætte flere eller belaste de ansatte yderligere. Smart-working udnytter teknologien til at automatisere arbejdsprocesser, flytte data og frigive medarbejderens tid, således at tiden kan bruges på det, der skaber værdi for kunderne og virksomheden.

I traditionel forstand vil produktivitet forøges ved personaleudvidelse. Det betyder dog oftest at omsætning og personaleomkostninger vil gå hånd-i-hånd. Ved implementering af ERP og smart produktion vil effektiviteten kortvarigt sænkes grundet oplæring af systemer, men efterfølgende vil den stige, og der vil derfor være en forøget produktivitet og profit.

Smart produktion med Odoo

Der findes en lang række af software, som kan bruges til at opsætte smart-produktion og hjælpe virksomhedens forskellige afdelinger som for eksempel: 

- Regnskabsprogrammer / regneark
- Økonomisystemer
- Customer Relationship Management (CRM)
- Computerized Maintenance Management System (CMMS)
- Business Spend Management (BSM)
- Mange flere

Implementering af et forretningssystem, som Odoo, vil understøtte en smart-working, specielt set i forhold til produktion. I Odoo undgår du at skulle bruge flere forskellige software, da du vil kunne gøre det hele, bare fra samme software.

Med Odoo får du fleksible løsninger, hvor alt er samlet i en løsning, der passer til din virksomheds behov. Odoo samler blandt andet følgende opgaver vedrørende produktion:

Lagerstyring

Du opstiller regler for, hvordan dine produkter produceres, og dermed hvordan virksomheden ønsker at håndtere lagerbeholdningen. Brug make-to-order, minimumsregler eller "master production" til at automatisere virksomhedens indkøb. Samtidig kan flaskehalse undgås ved at anvende router og begrænsninger. Man har optimeret lagerbeholdning og undgår at have for få vare på lager. 

Material Requirement Planning (MRP)

Der kan genereres automatiske produktionsordre på baggrund af forecast og lagerbeholdning. Produktionsordrer kan således planlægges og ændres efter behov, så man altid har et overblik over produktionen. Ved at planlægge produktionen kan maskine omstillinger minimeres, så der ikke skal bruges spildtid på justeringer af disse.

Systemet vil automatisk tage produktionstiden af et produkt, som fremtidigt vil anvendes i produktionsplanlægningen. Medarbejderen vil fra skærmbilledet have nem adgang til eksempelvis manualer. 

Via Odoo IoT kan værktøj og maskiner tilkobles systemet, så målingerne automatisk vil blive oploadet, dermed undgår man manuel indtast, tastefejl og derved øger effektiviteten. 

Kvalitetssikring

Definer planer for kvalitetskontrol, der skal udløses ved specifikke lageroperationer (eksempelvis modtagelse og afsluttende inspektion af produkt) eller fremstillingsoperationer.

Hvis en råvare eller et produkt fejler kvalitetskontrollen, kan personen hurtigt gøre opmærksom på fejlen i systemet og dermed få dette løst. På baggrund af disse kvalitetskontroller kan man lave rapporter, som kan påpege trends. Man kan derfor bliver opmærksom på gentagne fejl eller mangler. 

Vedligehold

I vedligeholdsappen kan du automatisere forebyggende vedligeholdelse af dine maskiner og  holde din produktionen i gang. Odoo vil automatisk hjælpe med at planlægge disse vedligehold igennem statistik som gennemsnitlig tid mellem fejl, gennemsnitlig tid på reparation. 

 


Smart produktion med Odoo

Fordelen ved Odoo er, at hele din virksomhed er samlet ét sted! Så data vil blive delt blandt virksomhedens afdelinger automatisk i real tid. Et ERP-system simplificerer og strømliner hele din virksomheds forretningsprocesser, reducerer kompleksitet, forbedrer produktiviteten og samler virksomheden i et og samme system. Det betyder altså forøget profit, glade ansatte og tilfredse kunder. 

Læs mere om produktion

 

Design jeres egen hjemmeside og webshop med Odoo