Standardbetingelser

Følgende standardbetingelser er gældende for Odoo House supportaftale (version 01.01.2018).

Disse standardbetingelser gælder som tillæg til Odoo House Aps´ generelle standardbetingelser.  

Tilbage til support

Odoo House support

Odoo House support er, hvor vi hjælper Odoo brugere med support til Odoo. 

Odoo House supportaftale

Supportaftalen dækker alle relevante supportspørgsmål til det daglige brug og funktionaliteten af Odoo. 

Ved akut support starter supporten med det samme. Ved andre supportspørgsmål kan der forventes en længere svartid - dog max 3 arbejdsdage. Det er Odoo House, der afgør, hvad der gælder som værende akutte supportspørgsmål. 

Supportaftalen dækker ikke support til systemtilpasning, fejlrettelse, fejlfinding, undervisning, udvikling/programmering, specialtilretning, installering af moduler, samt 3. partsprodukter. Support hertil afregnes efter normal timetakst for konsulentassistance.

Køber kan til enhver tid få afklaret af Odoo House support om henvendelsen eller problemstillingen er dækket af supportaftalen. Det er Odoo House support, der afgør, hvad der gælder som værende supportspørgsmål. 

Gældende åbningstider

Mandag - torsdag       kl. 9.00 - 16.00

Fredag                            kl. 9.00 - 15.30

Anvendelse

Følgende standardbetingelser for supportaftalen gælder for samarbejdet mellem Køber og Odoo House/Odoo House support.

Aftale

Den aftalte klippekort pris fremgår af prislisten. Alle priser er oplyst i danske kroner ekskl. moms .

Fakturering og betaling

Der faktureres forud for Supportklippekort. Faktura vil blive sendt pr. mail til Køber med betalingsbetingelse otte dage netto. Ved udebleven betaling tilskrives renter. Renter beregnes fra forfaldsdatoen. Renter og rykkergebyrer opkræves i henhold til gældende lovgivning .

Varighed og opsigelse

Supportaftalen træder i kraft på datoen for, af Odoo House, registreret betaling. 

Supportklippekortet er gyldigt 2 år fra faktureringsdato. 

Ansvar

Odoo House support er kun ansvarlig for at udøve support i overensstemmelse med nærværende vilkår. Odoo House support påtager sig intet ansvar for drift, sikkerhed eller lignende, og alle opgaver udføres som indsatsforpligtelser.

Odoo House support er ikke ansvarlig for forhold, der skyldes eller kan henføres til 3. part (f.eks. hosting leverandør) og/eller kunden. Odoo House support er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, tab forårsaget af IT-virus eller lignende, uanset om disse tab måtte skyldes Odoo House support forhold. 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til support eller omkring standardbetingelserne så kontakt os. 

Vi er altid klar på telefonen eller via mail. 

Kontakt os